KONTAKT

BIOCODEX AB
Box 1228
164 28 Kista , Sverige
Telefon: 08-615 27 60
info@biocodex.se

Vi uppskattar din feedback och är tacksamma för att du tar dig tid att dela med dig av dina synpunkter på hemsidan. För att kontakta oss via e-post, vänligen fyll i informationen nedan.

  Genom att skicka formuläret accepterar jag att min information kommer att användas av BIOCODEX för att kontakta mig.*

  Informationen som samlas in via formuläret kommer att användas för att vi ska kunna kommunicera med dig. Lämna inga övriga personuppgifter än din e-postadress.

  Informationen du lämnar kommer att hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Den sparas endast så länge kommunikationen med dig pågår och kommer därefter att raderas. Informationen kommer inte att föras vidare till tredje part utan ditt godkännande, och kommer heller inte att föras ut ur EU.

  I enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du när som helst rätt till tillgång till dina personuppgifter genom att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling och dataportabilitet samt rätt att göra invändningar mot behandlingen.

  För att utöva dina rättigheter eller för frågor gällande personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta BIOCODEX dataskyddsombud på dataprivacy@biocodex.fi eller via post:

  Biocodex OY
  Data Privacy Coordinator
  Metsänneidonkuja 8
  PO Box 52
  FI-20101 Espoo, Finland
  +358 9 329 59100